Nyitólap


 

Megérkeztek a szelektívhulladék gyűjtőedények!  

Értesítjük a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevő Csabaszabadi lakosokat, hogy megérkeztek a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló edények, amelyek átvehetők az iskola udvarán a hivatali adminisztrációt követően!!!

Az edény átvételének feltételei:

·         Az edény átvételéhez személyi igazolvány is szükséges.

·         Az eddigi közszolgáltatási díj megfizetésének igazolása.

·         Az edények átvétele szeptember 18 - szeptember 29-ig hétfőtől – csütörtökig 8 és 15 óra között,

pénteki napon 8 és 13 óra között.

·         Szelektívhulladék gyűjtőedény használati szerződés aláírása, használati útmutató átvétele

(Hivatal – Pócsik Edit ügyintéző)

 Az edény átvétele díjmentes.

A szelektívhulladék gyűjtőedény átvételére jogosult minden olyan csabaszabadi lakos, aki igénybe veszi a hulladékszállítási közszolgáltatást, és megfizeti annak díját. A gyűjtőedények a közszolgáltató tulajdonában vannak, és ha valamilyen okból megszűnik a közszolgáltatás igénybevétele, azokat vissza kell adni a tulajdonos részére.

Csabaszabadiban a hulladékgazdálkodási közszolgáltató 2017. április hó 1. napjától a DAREH Bázis ZRT (5600 Békéscsaba, Luther u. 2.), aki 2017. április 1. óta a BKSZ Plusz Kft, mint alvállalkozó útján látja el a feladatot.

A szelektívhulladék gyűjtésére eddig is lehetősége volt mindenkinek, de megfelelő hulladékgyűjtő edény hiányában átlátszó zsákban lehetett azt kihelyezni a kuka mellé. A DAREH Önkormányzati Társulás európai uniós pályázatból nyert támogatást a térség hulladékgazdálkodási helyzetének megoldására. Ebből a támogatásból volt lehetőség beszerezni - többek között - a szelektív hulladékgyűjtő edényeket is, amelyek űrtartalmát a pályázatban határozták meg.

A szelektív hulladékgyűjtés havonta 1 alkalommal lesz, melynek kiértesítése későbbiekben történik meg, a továbbiakban a megjelölt napokon lehet kihelyezni az új, 240 liter űrtartalmú gyűjtőedényt.

A közszolgáltatás díja a szelektív hulladékgyűjtő edények kihelyezése miatt nem változik.

A szelektív hulladékgyűjtő edénybe csak a vegyes hulladéktól elkülönítetten gyűjtött, veszélyes összetevőket nem tartalmazó, következő hulladékot lehet elhelyezni:

  • papír,
  • műanyag,
  • fém,
  • egyéb, nem veszélyes csomagolási hulladék.

A vegyes hulladékot továbbra is az eddig használt hulladékgyűjtő edényben kell gyűjteni, és kihelyezni a közterületre a szállítási napokon.

Csabaszabadi Község Önkormányzata

 


A 2017. évi ALMA NAP, immár IX. alkalommal került megrendezésre.

Évente többször is megkérdezik, hogy mégis mi ez az Alma Nap és miként is fér meg egyszerre, egy időben a fesztiválokkal.
Röviden, mert más. Más értékrenden nyugszik.  Távol a zajoktól egy letisztult környezetben, örökölt kultúránk és hagyományaink ápolása mellett csendes kikapcsolódást biztosít.
Az egymás tiszteletére épülő kettős kultúra és szellemiség többletet adó kettőssége ez, amelynek a szlovák gyökerek, a valamikori óhazából hozott nyelv, lélekérzés, szellemiség, viselet és hit ugyanannyira meghatározó, mint mindaz, amit itt, generációk szülőföldjévé, a mi szülőföldünkké vált.
Identitásunk fontos alapeleme a szlovák gyökerek, szlovák életérzés, nyelv, viselet, muzsika és énekek.
A szülőföld szeretete, amely tulajdonképpen a hely szeretete, amelyben benne van a közösségnek és egymásnak a szeretete, a közös munka, küszködés, a közös tervek és sikerek is.
Szeretet és ragaszkodás, amely minden körülmény és nehézség ellenére köt, hozzákapcsol a szülőföldhöz, a helyhez, a tájhoz, az elődök örökségéhez, az évszázadok hosszú során keresztül örökölt szokásokhoz, a hagyományainkhoz, őseinkhez és a mai közösséghez.

      

A mondás, miszerint „Minden nap egy alma az orvost távol tartja”, igaznak bizonyul. Nem véletlenül használták őseink gyógyszerként is, az alma az egészséges életmód egyik nélkülözhetetlen eleme.

     

 Az ALMA NAP a közösség ünnepe. Így ez a nap annak az alkalma, hogy a közösségeinkért végzett munkában, szolgálatban kiemelkedőket külön is köszöntsük. Azokat, akik folyamatosan és önzetlenül tesznek a közösségünkért, akik példák lehetnek.

     

 

Jó, hogy van egy hely, amelyet alakíthatunk, formálhatunk, úgy, hogy az szép legyen, mindenki megelégedésére, amelyet átadhatunk az utánunk jövőknek, azzal, hogy gyökereiket megtartsák, a jelent tisztességgel megéljék, és a jövőt alakítsák.
 A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat „Za Slovákov v Čabasabady” Csabaszabadi Szlovákokért díjat adományozott Vantara Gyula országgyűlési képviselőnek, Himler Mihálynénak és Milán Kudláknak a Csabaszabadi szlovák közösség érdekében végzett munkájuk elismeréseként.
 Csabaszabadi Község Önkormányzat képviselő-testülete az 50/2017 (IV.26) Kt. számú határozata alapján Csabaszabadiért Kitüntetést adományozott Petrina Jánosné (Nadicsán Anna) nyugalmazott köztisztviselő részére, aki 35 évet dolgozott Csabaszabadi településért.

 


 

 FIGYELEM - BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS!

A képviselő-testület a 76/2017 (VI.28.) Kt. számú határozatában döntött a  Csabaszabadi községben élő (lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Csabaszabadi településen élő) tanköteles korú,  oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók részére – kérelem ellenében - tanulónként  5 000 Ft beiskolázási támogatásról. A képviselő-testület további feltételként határozta meg a beiskolázási támogatás összegével megegyező, vagy azt meghaladó tanszerről, ruházatról (a támogatásban részesülő gyermek nevére) kiállított számla bemutatását. A beiskolázási támogatást 2017. szeptember 30-ig lehet kérelmezni az önkormányzati hivatalban, a tanulói jogviszony igazolásával vagy családtámogatási igazolással. A megállapított támogatás 2017. október 31-ig kerül kifizetésre az önkormányzati hivatal pénztárában.

                                                              

 

                                  


 

2017. év I. félév röviden – képekben

 

Június 24-én Nyíregyházán került megrendezésre a XXIII. Országos Polgárőr Nap, ahol Dr. Pintér Sándor belügyminiszter és  Dr. Túrós András az Országos Polgárőr Szövetség elnöke - az OPSZ Elnökségének határozata alapján- Csabaszabadi Község Önkormányzatának a Polgárőr Község elismerést adományozta.


 

VIII. Újkígyósi Galiba Napok és Kézműves Fesztivál június 23-24.


 

 Gyereknap - Den deti  június 10.

Június 10-én rendezte meg a Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat és a Csabaszabadiért Egyesület a hagyományos gyermeknapi programot, melyen a helyi gyermekek mellett reszt vettek a Békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium tanulói is.

 

 


 

20. Szupermaraton Kerékpáros és Görkori Túra

Békéscsaba – Arad – Békéscsaba

2017. május 20-21.

 

 A Megye Futás március 28-án 9:00-kor indult Békéscsaba főteréről a megye 52 települését érintve, 580 km-et megtéve 12 nap alatt.


 

2017. év március hó 15.

 


 Kultúrházak éjjel – nappal

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat is csatlakozott a Kultúrházak Éjjel - Nappal országos rendezvénysorozathoz, melynek meghirdetője és lebonyolítója a Magyar Népművelők Egyesülete. A rendezvénysorozatban való részvétel célja: a kis településen  a közösségi munkában való tevékenység sokszínűsége, közösségépítő ereje.

A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat kezdeményezését helyi szinten a Csabaszabadi Községi Önkormányzat, a Csabaszabadiért Egyesület és a Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület is támogatta.-

 

 

 


Szépkorú köszöntése  -  2017. január 21.

Kesjár Mátyásné Marika nénit egy virágcsokorral és egy  meglepetés kosárral  ajándékozták meg  Csabaszabadi Község Önkormányzatának képviseletében. Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt emléklap  átadásán túlmenően polgármester asszony továbbiakban tolmácsolta Vantara Gyula országgyűlési képviselő úr jókívánságait képviselő úr által aláírt emléklap kíséretében.

 Kesjár Mátyásné (szül. Darabos Mária) 1927. január 20-án látta meg a napvilágot Békéscsabán. A kilenc évtized, amely már Marika néni mögött áll, nagyon sok tapasztalatot, örömöt, bánatot rejt. Marika néni már megjelenésével is a tisztelet érzését vívja ki Csabaszabadi lakosaiban. A jelenleg Mihály fiával élő, korához képest jó egészségnek örvendő idős hölgy életvidáman  – családja körében - éli mindennapjait. A családi rendezvényen Marika nénit köszöntötték gyermekei, unokái, dédunokái. Továbbá a rendezvényen meghívottként részt vett és külön köszöntővel készült Nagy Zoltán evangélikus lelkész is.

Szívből kívánunk Marika néninek nagyon jó egészséget és sok örömteli napot szerettei körében!