Nyomtatványok

 Nyomtatványok elérhetőek az oldal alján található linkre kattintva!

Kedves érdeklődő ügyfeleink, adózóink!

Csabaszabadi település esetében a környező településekkel hasonló mértékű, tehát 2%-os az iparűzési adó mértéke 2015. évben és 2016. évben is.

 CSABASZABADI ÖNKORMÁNYZAT IPARŰZÉSI ADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA SZÁMA:

11733003-15342706-03540000


 

Ügyiratszám:     289-1   / 2016

Ügyintéző: Virág Gábor

   Tárgy: Felszólítás

                                                           

 


 

Tisztelt Cím!

 

Hatósági nyilvántartás alapján megállapításra került, hogy Csabaszabadi Község Önkormányzatának közigazgatási területén termőföld tulajdonnal rendelkezik, viszont a helyi iparűzési adó hatálya alá nem jelentkezett be.

 

Tájékoztatom, hogy a helyi adókról szóló 1990 C. törvény (továbbiakban: Htv.) értelmében iparűzési adó fizetésére kötelezett:

„vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,

b)  a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja,

c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,

d)  egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak;

 

Felhívom a figyelmét hogy, amennyiben több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet és a tárgyévet megelőző teljes adóévben az iparűzési adóalapja nem haladta meg a 100 millió forintot, akkor az alábbi adóalap –megosztási módszer valamelyikét köteles alkalmazni:

-          személyi jellegű ráfordítással arányos

-          eszközérték arányos-,

-          személyi jellegű ráfordítás és eszközérték arányos együttes megosztási módszer

 

A helyi adókról szóló 14/2015. (XI.24) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése alapján Csabaszabadi Község Közigazgatási területén: „Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.”

 

Felszólítom, hogy a 2015. évi bevétele után iparűzési  bevallási kötelezettségének jelen levelem kézhezvételétől számított 15 napon belül tegyen eleget.(Iparűzési adóbevallás letölthető a csabaszabadi.hu/nyomtatványok honlapról.)

 

Amennyiben őstermelői tevékenységéből származó bruttó bevétele az adóévben a 600 000.-Ft-ot nem haladta meg akkor, bevallás benyújtására nem kötelezett, azonban erről adóhatóságunknak 8 napon belül nyilatkozatot kell küldenie.

 

A tulajdonában lévő termőföldet amennyiben nem Ön hasznosítja kérem, hogy 8 napon belül érvényes bérleti szerződéssel vagy a mellékelt nyomtatvány önkormányzatom részére történő visszaküldésével igazolja a földhasználó adóalany személyét.

 

 

Tájékoztatom, hogy az Art. 172 § (1) bekezdése értelmében, ha az adózó a bevallási kötelezettségét a bevallás határidejét követően, de az adóhatóság felszólítását, ellenőrzését megelőzően késedelmesen teljesíti és késedelmét nem menti ki (bevallási késedelem), vagy a bevallási kötelezettségét elmulasztja, úgy a magánszemély adózó 200 000 Ft-ig, más adózó 500 000 Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

Csabaszabadi, 2016. november 8.

                                   

                                                Tisztelettel:

 

                                                                                   Dr. Csatlós László

                                                                                               jegyző